Realizacje

 

Lp.

Rok

Klient

Temat zadania

1

2006

Animex Grupa Drobiarska

Wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznej w adoptowanym budynku produkcyjnym wraz z wykonaniem instalacji siłowej i oświetleniowej wraz z przeprowadzeniem pomiarów kontrolnych

2

2006

Gminna Spółka Komunalna

Wykonanie instalacji AKPiA wraz z rozruchem dla pompowni Niedomice i Łukowa - Tranzyt ścieków z gminy Żabno

3

2007

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Instalacje elektryczne i AKPiA dla Zamkniętego Układu Wody Chłodzącej wraz z uruchomieniem i 72 godz. rozruchem na WOR-2/BT-4

4

2008

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Modernizacja rozdzielni P-14 i P-2 na terenie zakładu w Dębicy

5

2008

Saint-Gobain Glass Polska

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznej i sterowania dla zadania p.n."Batch Plant Electricity" – zestawiarnia stłuczki szklanej – Zakład w Dąbrowie Górniczej

6

2008

Rafineria Jedlicze S.A.

Wykonanie remontu sterowania agregatami pompowymi typ PJM 125/230 w tacy zbiorników T46-T50  z budynku Rafinacji cz.II na JP Paliwa

7

2009

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Wykonanie modernizacji sterowania maszyny PR1C

8

2010

PGE Elektrociepłownia Rzeszów

Remont rozdzielni BCA wymiana wyłączników

9

2012

Rafineria Jedlicze S.A.

Projekt wykonawczy modernizacja kolumny C304

10

2013

Gaz System S.A.

Modernizacja węzła rozdzielczo- pomiarowego gazu Hermanowice branża elektryczna i AKPiA

11

2013

Gaz System S.A.

Wymiana napędów kurków gazowych wraz z układem telemetrii do ZG Jarosław

12

2013

Rafineria Jedlicze S.A.

Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania gazów procesowych do opalania pieca H501

13

2014

Rafineria Jedlicze S.A.

Wielobranżowy projekt wykonawczy pt „Zagospodarowanie gazu procesowego z instalacji Rozpuszczalniki jako uzupełnienie gazu obiegowego na instalacji Hydrorafinacji”

14

2014

Rafineria Jedlicze S.A.

Wielobranżowy projekt wykonawczy, pt „Zagospodarowanie gazów odpadowych z procesów produkcyjnych do opalania pieca H-501 na instalacji Hydrorafinacji”

15

2014

Eda Serwis Sp. z o.o.

Projekt  tabletkowej adsorpcyjnej instalacji osuszania gazu ziemnego

16

2014

TC Dębica S.A

Podajniki FFC podawanie materiału do maszyny konfekcyjnej

17

2015

Euronaft Trzebinia

Modernizacja instalacji hydrorafinacji – roboty branży AKPiA i elektrycznej

18

2015

Gaz System S.A.

Budowa awaryjnego zasilania węzła w Sędziszowie Małopolskim

19

2015

Sokołów S.A

Instalacja kontroli dostępu na terenie zakładu w Dębicy

20

2015

Balshen Polska S.A.

Zasilanie mieszałki ciasta dla linii 23 oraz okablowanie RAIMELT

21

2015

Orlen Południe S.A.

Wielobranżowy projekt wykonawczy, pt.” Zabudowa kompresora wodoru na gazach odpadowych”.

22

2015

Polpharma S.A

Prefabrykacja montaż i podłączenie szaf sterowniczych dla instalacji wentylacji i klimatyzacji

23

2015

Pratt & Whitney Rzeszów

Modernizacja rozdzielnic średniego napięcia

24

2015

Autel Sp. z o.o.

Modernizacja systemu wizualizacji w EC Fenice Rzeszów

25

2015

Sudzuker Polska

Wykonanie i montaż szaf sterowniczo-zasilających

26

2015

Pradel & Withney Rzeszów

Modernizacja infrastruktury budynku Stacji głównej PG 110 kV

27

2015

Stalprodukt S.A.

Remont i wymiana wyłączników mocy na wydziale TE – Stalprodukt Bochnia

28

2015

Gaz System S.A.

Remont instalacji elektrycznej węzła rozdzielczo-pomiarowego gazu w Sędziszowie Małopolskim

29

2015

Orlen Południe S.A.

Wykonanie dokumentacji technicznej i specyfikacji zamówień dla zmian technologicznych na rurociągach na instalacji HOP

30

2015

Pradel & Withney Rzeszów

Modernizacja infrastruktury budynku Stacji głównej PG 110 kV

31

2015

TC Dębica S.A.

Doszczelnienie pierścieni mikserów

32

2015

TC Dębica S.A.

Zabezpieczenie bębnów maszyny konfekcyjnej 1 - stopnia

33

2015

Tabor Dębica

Naprawa instalacji elektrycznej i sterowniczej drezyny WMI15A

34

2015

Tikkurila Polska S.A.

Modernizacja układu sterowania grzaniem/chłodzeniem reaktorów 1-4

35

2015

Orlen Południe S.A.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji węzła wodoru pod kątem optymalizacji temperatury po chłodnicy E-622.

36

2015

Orlen Południe S.A.,/ REMINT Sp. z o.o.

Budowa i rozruch węzła „Zagospodarowanie gazów procesowych z Instalacji Rozpuszczalników jako uzupełnienie gazu obiegowego na Instalacji HYDRO” – branża AKPiA i elektryczna

37

2015

Balshen Polska S.A.

Wymiana sterowania na urządzeniach HB former L22 i L23

38

2016

TC Dębica S.A.

Zabudowa systemu ważenia na walcowni W1 i W2

39

2016

Tikkurila Polska S.A.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu chłodzenia disolwerów zbiorników D1- D3 na wydziale P3

40

2016

Pradel & Withney Rzeszów

Modernizacja zabezpieczeń rozdzielni 6 kV

41

2016

Pradel & Withney Rzeszów

Modernizacja infrastruktury energetycznej (kable 6kV i 15kV)

42

2016

Orlen Oil sp. z o.o.

Dostosowanie zbiornika ZP-19 560m3 celem zestawienia wysokich wolumenów płynów do spryskiwaczy

43

2016

Fenice Poland Sp. z o.o.

Modernizacja nastawni SG-1

44

2016

Fenice Poland Sp. z o.o.

Modernizacja rozdzielnicy 15 kV w Kiczycach / UNIPANEL /

45

2016

SAG Elbud Kraków

Prefabrykacja 40 szt. celek SN napięcia dla RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

46

2016

MPEC Dębica

Remont stacji transformatorowej

47

2016

PAK-GUM

Instalację AKPiA oraz elektryka dla przenośnika koksu na terenie Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej

48

2016

Siarkopol Tarnobrzeg S.A.

Przebudowa wyprowadzeń kablowych SN z rozdzielni RG

49

2016

TC Dębica S.A.

Modernizacja maszyny PR1C (2 szt - 1, 2) dostosowanie opon 16 cali

50

2016

TC Dębica S.A.

Modernizacja maszyny PR1C (2 szt - 3, 4) dostosowanie opon 16 cali

51

2016

TC Dębica S.A.

Modernizacja maszyny PR1C (2 szt - 5, 6) dostosowanie opon 16 cali

52

2016

Orlen Południe S.A.

Montaż odgromników przepięciowych w polach liniowych i transformatorowych stacji 110kV

53

2017

Orlen Południe S.A.

Wymiana izolatorów przepustowych transformatora TOR 10MVA 110/6kV

54

2017

Orlen Południe S.A.

Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego do hydrorafinacji węglowodorów

55

2017

Orlen Południe S.A.

Wymiana zaworów blokadowych na instalacji Hydrorafinacji

56

2017

Orlen Południe S.A.

Budowa i dostawa chłodnicy wodoru dla instalacji Hydrorafinacji

57

2017

CD Locum Inwestycje

Projekt instalacji silnoprądowych i słaboprądowych Galeria Handlowa Jarosław

58

2017

Sudzuker Polska

Wykonanie rozdzielnic zasilających n.n dla zakładu w Ropczycach

59

2017

Orlen Południe S.A.

Instalacja ogrzewania rurociągów oraz wykonanie wpaleń do podłączenia instalacji odsiarczenia frakcji C4 na instalacji Rozpuszczalniki

60

2017

Sokołów S.A

Zasilanie budynku administracyjnego oraz modernizacja linii kablowych SN na terenie zakładu w Dębicy

61

2017

Orlen Południe S.A.

Remont 30 szt. układów pomiarowych pary

62

2017

Gaz System S.A.

Wymiana układów automatyki SZR w rozdz.SN w TG Maćkowice

63

2017

Tikkurila Polska S.A.

Wykonanie obwodów bezp. dla paletyzera OB na P3

64

2017

Gaz System S.A.

Przegląd agregatów prądotwórczych na terenie TJE Kraków, TJE Tarnów, TJE Sandomierz, TJE Jarosław, TJE Jasło

65 2017 Orlen Południe S.A. Zagospodarowanie frakcji C4
66 2017 Orlen Południe S.A. Zagospodarowanie kondensatu
67 2018 Fenice Poland Sp. z o.o.

Wykonanie zasilania rozdzielni RSGR 450 kW w bud. W51

68 2018 Sokołów S.A

Wykonanie linii napowietrznej, rozdzielni, oświetlenia 

69 2018 Tikkurila Polska S.A.

Wykonanie instalacji nowego mieszalnika na P3

70 2018

Orlen Południe S.A.

Wymiana zaworów blokadowych wraz z podłączeniem do DCS na instalacji Hydrorafinacji
 

71 2018

FlowArm / Orlen Południe S.A.

Projekt oraz kompleksowe wykonanie stanowiska nalewu cystern kolejowych

72 2018

Orlen Południe S.A.

Projekt i realizacja systemu do zabezpieczania, ciągłego monitoringu stanu magazynowanych produktów w parku zbiorników V= 4x5000m3. Budowa systemu rozliczeniowego wraz z legalizacja układów pomiarowych GUM.

73 2018

Orlen Południe S.A.

Projekt wraz z realizacja węzła do zagospodarowania kondensatu pary wodnej do ogrzewania zbiorników produkcyjnych na instalacji Hydrorafinacji

74 2018

Nestle Polska S.A.

Wymiana rozłączników na stacji średniego napięcia.

75 2018

Orlen Południe S.A.

Projekt wraz z realizacja węzła dearomatyzacji na instalacji Rozpuszczalniki.

76 2018

Sudzuker Polska S.A.

Wykonanie, dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych dla zakładu w Ropczycach.

77 2018

Orlen Południe S.A.

Projekt oraz wykonanie węzła chłodnicy wodoru na instalacji Hydrorafinacji

78 2018

MB Aerospace Rzeszów

Wykonanie pomiarów kontrolnych stanu izolacji i ochrony przeciwporażeniowej na terenie zakładu w Rzeszowie

79 2018

Orlen Południe S.A.

Projekt wraz z budową i uruchomieniem węzła do chłodzenia kompresora wodoru na terenie instalacji Hydrorafinacji

80 2018

MTU Aero Engines Polska

Wykonanie zasilania elektrycznego do maszyn na terenie zakładu w Rzeszowie

81 2018

Elektromontaż / CAN-PACK S.A.

Wykonanie szafy sterującej i uruchomienie systemu do zabezpieczenie i sterowania transportu linii palet

82 2018 TC Dębica S.A.

Relokacja maszyn konfekcyjnych na terenie zakładu w Dębicy – branża mechaniczna, elektryczna i budowlana.

83 2018

MPWiK Warszawa S.A.

Wykonanie modernizacji pompowni OPRS na terenie Zakładu Centralnego w Warszawie.

84 2018

Balsen Skawina

Modernizacja instalacji oświetlenia na terenie zakładu

85 2018

Balsen Skawina

Wykonanie instalacji do sterowania rozładunkiem Big-Bag

86 2018 Grupa Azoty S.A. Zakłady Azotowe Kedzierzyn

Dostawy, montaż i rozruch instalacji AKPiA oraz elektrycznej dla węzła kompresora gazu surowego na WGS-Oxo

87 2018

Gaz System S.A.

Modernizacja systemu elektroenergetycznego na terenie tłoczni gazu Pogórska Wola

       39-200 Dębica | ul. Fabryczna 20 | +48 14 681 99 60 | biuro@bbw-projekt.pl